Bezirk Mittelfranken

Kraj Střední Franky – informace v češtině

Působnost kraje Střední Franky

Kraj Střední Franky je komunální územní samosprávný celek zakotvený v ústavě Svobodného státu Bavorsko. Kraj vytváří a podporuje veřejná zařízení pro sociální, hospodářské a kulturní blaho všech občanů žijících ve Středních Frankách. Kraj také přebírá takové úlohy, které přesahují pravomoc nebo finanční možnosti obcí, okresů a statutárních měst.

Jako nadmístní zřizovatel sociální podpory a pomoci pro válečné oběti kraj zajišťuje podporu zdravotně postižených, seniorů a osob vyžadujících dlouhodobou péči, osob bez přístřeší, válečných obětí a jejich pozůstalých.

Kraj Střední Franky má na starosti jak stacionární, tak i ambulantní podporu integrace lidí se zdravotním postižením. Sem patří například podporované bydlení nebo raná péče o děti.

Kraj provozuje prostřednictvím komunální společnosti Krajské kliniky Střední Franky tři specializované psychiatrické a neurologické nemocnice. V postavení přímého zřizovatele kraj provozuje sociálně psychiatrickou službu, odborné školy a speciální školy, Zemědělské vzdělávací centrum Triesdorf, Francký skanzen, jakož i výzkumná a odborná poradenská střediska.

Dále kraj podporuje umění, kulturu, tradice, kroje a nářečí, chrání přírodu a vodstva a zasazuje se o zachování stavebních památek. S cílem přispět ke sbližování evropských regionů a podpořit setkávání lidí bez ohledu na jazykové bariéry a hranice kraj udržuje partnerství s francouzským regionem Nová Akvitánie a jeho departementy Haute-Vienne, Creuse a Corrèze. V roce 2000 kraj Střední Franky dále podepsal oficiální smlouvu o přátelství s polským regionem Pomořansko (Pomořské vojvodství). V květnu 2015 byly navázány kontakty s Jihomoravským krajem v České republice.

Krajský sněm Středních Frank

Krajský sněm je zastupitelstvo obyvatel Středních Frank, přímo volené občany. Toto komunální grémium se volí jednou za pět let. Jsou v něm zastoupeny všechny vrstvy obyvatelstva a zvlášť velký podíl mají zkušení komunální politici jako okresní, obecní nebo městští radní napříč všemi politickými stranami.

V čele stojí prezident krajského sněmu, kterého sněm volí ze svého středu tajným hlasováním. Prezident reprezentuje kraj navenek a je služebním představeným pracovníků kraje. Za účelem přípravy a provádění svých úkolů krajský sněm zřizuje podle demokratického systému výbory: krajský, sociální, kulturní, vzdělávací, ekonomický a ekologický, výbor pro mládež/sport a meziregionální partnerství, pro nemovitosti, jakož i kontrolu hospodaření. Každý výbor se skládá z devíti členů (s výjimkou výboru pro kontrolu hospodaření). Výborům (s výjimkou výboru pro kontrolu hospodaření) předsedá z moci úřední prezident krajského sněmu, který však může předsednictví svěřit jinému členovi krajského sněmu.

Politické složení krajského sněmu Středních Frank

Počet členů celkem: 33
CSU (Křesťansko sociální unie) 11, Bündnis 90/Die Grünen (Zelení) 6, SPD (Sociálně demokratická strana) 4, Freie Wähler (Svobodní voliči) 4, Die Franken (Frankové) 1, AfD (Alternativa pro Německo) 3, Die Linke (Levice) 2, FDP (Svobodně demokratická strana) 1, ÖDP (Ekologická demokratická strana) 1

Prezident krajského sněmu: Armin Kroder (Svobodní voliči)
Náměstkyně:   Christa Naaß (SPD)
další zástupci: Daniel Arnold (Zelení), Titus Schüller (Levice)

Financování a rozpočet kraje Střední Franky

Přibližně 59 procent potřeb kraje hradí okresy a statutární města. Základem výpočtu je jejich finanční výkonnost a daňový výnos. Zbývajících 41 procent tvoří státní dotace a příjmy v souvislosti s poskytováním sociální podpory a příjmy krajských zařízení. Sazba příspěvků do rozpočtu kraje činí 23,55 procentních bodů.

V roce 2019 dosahuje objem správního a majetkového rozpočtu přibližně 965,9 mil. eur. Rozpočet nadace „Příroda-Kultura-Struktura“ činí celkem 4 mil. eur. Už jen na sociální zabezpečení občanů vynaloží kraj Střední Franky zhruba 837,4 mil. eur. Další významnou položkou na výdajové straně je rozpočet školství ve výši kolem 63 mil. eur.

Kraj Střední Franky

Zdravotnictví

 • Komunální společnost Krajské kliniky Střední Franky: Krajská klinika Ansbach, Klinika am Europakanal Erlangen, Klinika Frankenalb Engelthal, Sociálně terapeutický ústav Eggenhof, Sociálně terapeutický ústav Ansbach, denní psychiatrické kliniky s ústavními ambulancemi ve městech Fürth, Weißenburg a Neustadt a.d. Aisch, Feuchtwangen (pouze ústavní ambulance), ambulance pro substituční léčbu metadonem „SubstAnz“ v Norimberku
 • Sociálně psychiatrická služba pro město a okres Fürth
 • Sociální služba pro neslyšící v Centru neslyšících Norimberk-Eibach

Školství a vzdělávání

 • P3 Akademie Krajských klinik Střední Franky, Ansbach
 • Škola pro hospitalizované děti, Ansbach
 • Centrum pro sluchově postižené se školou Paul-Ritter-Schule v Norimberku
 • Speciální profesní vzdělávací středisko kraje Střední Franky, Sluch-Řeč-Učení v Norimberku s pobočkou v Ansbachu a přidruženými učňovskými školami
 • Pedagogické centrum Bertha von Suttner, Norimberk, se speciálně-pedagogickým denním stacionářem a speciálními školami, zaměření na tělesný a motorický vývoj a řeč
 • bbs nürnberg - Vzdělávací centrum pro nevidomé a zrakově postižené se zařízeními pro předškolní, školní a odborné vzdělávání (Ústav pro nevidomé Nürnberg e.V.)
 • Strojnická škola Ansbach se středním odborným učilištěm strojním, odbornou školou strojní a odbornou akademií zdravotnické techniky
 • Zemědělské vzdělávací centrum Triesdorf s krajským školním statkem, školou zemědělské mechanizace a chovatelství
 • Střední odborná škola hudební v Dinkelsbühlu
 • Členství v poradním výboru Vzdělávacího střediska mládeže na hradě Hoheneck, Ipsheim
 • Partnerství v Krajském sdružení mládeže Střední Franky s odborným poradenstvím v oblasti médií, Norimberk

Příroda a životní prostředí

 • Odborné poradenství v oblasti rybářství, Norimberk
 • Jednatelství ve Svazu péče o krajinu Střední Franky, Ansbach
 • Členství ve třech účelových sdruženích jezer Altmühlsee, Brombachsee a Rothsee
 • Členství v regionálním hnutí Střední Franky, Feuchtwangen

Evropa

 • Partnerství s francouzským regionem Nová Akvitánie a jejími departementy Haute-Vienne, Creuse a Corrèze
 • Partnerství s polským regionem Pomořansko (Pomořské vojvodství)
 • Kontakty s Jihomoravským krajem v České republice

Sociální věci

 • Jako nadmístní zřizovatel sociální podpory kraj podporuje více než 36 000 osob se zdravotním postižením a osob vyžadujících dlouhodovou péči. Sociální rozpočet představuje v roce 2019 zhruba 837,4 milionů eur. Z toho připadá zhruba  511,6 milonů eur na začlenění osob se zdravotním postižením a 128,4 milionů eur na ošetřovné.

Kultura

 • Krajská péče o regionální kulturu a památky
 • Odborné poradenství v oblasti kulturní památky Limes
 • Poradenství v oblasti populární hudby, Kulturní dům kraje Střední Franky, Stein
 • Hudební festival francké léto (dvouletý cyklus)
 • Filmový festival Heimat! – Domov
 • Cena Wolframa z Eschenbachu
 • Francký skanzen v Bad Windsheimu
 • Výzkumné a poradenské středisko pro lidové kroje, Kulturní dům kraje Střední Franky, Stein
 • Výzkumné středisko pro franckou lidovou hudbu, Uffenheim
 • Členství v účelovém sdružení hradu Abenberg
 • Členství ve sdružení zřizovatelů Židovského muzea Franky ve Fürthu, Schnaittachu a Schwabachu, e.V.
 • „mischen!“ - krajské kulturní dny dětí a mládeže ve spolupráci s Krajským sdružením mládeže Střední Franky

Kontakt

V případě dalších otázek vám rádi pomůžeme:
Bezirk Mittelfranken, Danziger Straße 5, 91522 Ansbach
Telefon 0981 4664-1031/-1032, Telefax 0981 4664-1039
pressestelle(at)bezirk-mittelfranken.de 

Stav: leden 2019

Kontakt

V případě dalších otázek vám rádi pomůžeme:
Bezirk Mittelfranken

Danziger Straße 5
91522 Ansbach

Telefon: 0981 4664-10116
Fax: 0981 4664-10099

regionalpartnerschaften(at)bezirk-mittelfranken.de 

© Bezirk Mittelfranken, Danziger Str. 5, 91522 Ansbach, www.bezirk-mittelfranken.de, Tel.: 0981/4664-0

Postanschrift: Postfach 617, 91511 Ansbach