Bezirk Mittelfranken

Okręg Środkowa Frankonia

Aktivierung erforderlich

Durch das Klicken auf diese Fläche werden in Zukunft externe Inhalte aus Facebook, Twitter, Instagram und Youtube auf www.bezirk-mittelfranken.de eingeblendet.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an diese Plattformen übermittelt werden.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Czym jest okręg Środkowa Frankonia?

Środkowa Frankonia jako jednostka samorządowa jest jednym z siedmiu bawarskich okręgów. Obszar 7.200 km2 zamieszkuje 1,8 miliona osób.

W granicach okręgu funkcjonuje 5 miast na prawach powiatu, 7 powiatów i 205 przynależnych do nich gmin. Aglomeracja Norymberga, Fürth, Erlangen, Schwabach i jej okolice stanowi gospodarcze serce i jest centrum handlu i usług dla całej północnej Bawarii. Zachodnią część Środkowej Frankonii dominuje krajobraz rolniczy.

Jako samorząd okręg zatrudnia prawie 4.500 pracowników i jest jednym z największych pracodawców w regionie. Stolicą i siedzibą okręgu Środkowa Frankonia jest Ansbach – tutaj odbawają się posiedzenia i komisje lokalnego parlamentu.

Bezirkstag to wybierane w sposób bezpośredni gremium parlamentarne, które reprezentuje obywatelki i obywateli Środkowej Frankonii. Wybory odbywają się co 5 lat. Członkowie parlamentu lokalnego wybierają prezydenta okręgu. Na prezydenta okręgu Środkowa Frankonia został w listopadzie 2018 roku wybrany Armin Kroder. Christa Naaß jest jego zastępczynią, kolejni zastępcy to Daniel Arnold i Titus Schüller.

Na realizację swoich zadań i projektów okręg przeznacza co roku prawie miliard euro. Wydatki te pokrywane są z wpłat do budżetu uiszczanych przez powiaty i miasta na prawach powiatu, ponieważ okręg nie finansuje się z podatków.  

 

Czym zajmuje się okręg Środkowa Frankonia?

Okręg Środkowa Frankonia angażuje się w wiele obszarów życia społecznego, a poprzez zarządzane przez siebie instytucje i realizowane projekty wspiera swoje obywatelki i obywateli.

POLITYKA SPOŁECZNA

Do najważniejszych zadań okręgu należy pomoc socjalna. Jako podmiot regionalny okręg wspiera ponad 36.000 osób, które są zdane na pomoc innych. Włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne, czy udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych – za to odpowiada okręg.   

ZDROWIE

Okręg Środkowa Frankonia wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi. Kliniki psychiatryczne, które działają na zasadzie przedsiębiorstwa komunalnego, należą do najważniejszych instytucji tego typu w regionie i udzielają fachowych konsultacji i leczenia.   

EDUKACJA

Wiele instytucji edukacyjnych, zarządzanych przez okręg, daje młodym ludziom w Środkowej Frankonii możliwość zdobycia gruntownego wykształcenia. W ten sposób wkraczają oni szybko i sprawnie na rynek pracy w regionie. W obszarze edukacji okręg jest także odpowiedzialny za kształcenie i wsparcie osób z niepełnosprawnością.

KULTURA

Okręg Środkowa Frankonia dba o kulturę i dziedzictwo regionu i angażuje się w zachowanie żywej pamięci o jego historii. Przy tym zachowany jest balans pomiędzy badaniami naukowymi, a praktycznym przeżywaniem historii. W swoich zadaniach okręg nadzoruje jednostki badawcze poszczególnych dóbr środkowofrankońskiej kultury oraz prowadzi skansen w Bad Windsheim.

ŚRODOWISKO

Dbanie o przyrodę i ochrona środowiska to również zadania okręgu. Poprzez doradztwo i wsparcie wielu projektów wspierany jest nie tylko krajobraz Środkowej Frankonii, ale także obszary rekreacyjne.  

EUROPA

Okręg Środkowa Frankonia angażuje się w porozumienie i wymianę pomiędzy narodami. W ramach partnerstwa utrzymywane są kontakty z francuskim regionem Region Nouvelle-Aquitaine i województwem pomorskim w Polsce. Duże znaczenie mają tutaj partnerstwa środkowofrankońskich miast i gmin, a szczególne wsparcie otrzymują programy wymiany studentów i uczniów.

Kontakt

Bezirk Mittelfranken
Regionalpartnerschaften

Danziger Straße 5
91522 Ansbach

Telefon: 0049 981 4664 10116
Fax: 0049 981 4664 10099

regionalpartnerschaften(at)bezirk-mittelfranken.de 

© Bezirk Mittelfranken, Danziger Str. 5, 91522 Ansbach, www.bezirk-mittelfranken.de, Tel.: 0981/4664-0

Postanschrift: Postfach 617, 91511 Ansbach