Bezirk Mittelfranken

Okręg Środkowa Frankonia

Aktivierung erforderlich

Durch das Klicken auf diese Fläche werden in Zukunft externe Inhalte aus Facebook, Twitter, Instagram und Youtube auf www.bezirk-mittelfranken.de eingeblendet.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an diese Plattformen übermittelt werden.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Struktura samorządowa w Bawarii
Samorząd komunalny Bawarii obejmuje trzy poziomy: 1. gminy, 2. powiaty i miasta na prawach powiatu, 3. okręgi.

Obszar okręgu Środkowa Frankonia
7.245 km², 5 miast na prawach powiatu, 7 powiatów, 205 gmin: Liczba mieszkańców: ok. 1,7 miliona

Zadania okręgu Środkowa Frankonia
W Konstytucji Wolnego Kraju Bawaria okręg Środkowa Frankonia jest samodzielną jednostką administarcyjno-terytorialną. Okręg tworzy i wspiera instytucje publiczne powołane dla socjalnego, kulturalnego i gospodarczego dobra wszystkich obywateli i obywatelek żyjących na jego obszarze. Okręg przejmuje tylko takie zadania, które przekraczają kompetencje lub finansowe możliwości gmin, powiatów i miast na prawach powiatu. Jako ponadlokalny przedstawiciel pomocy socjalnej wspomaga osoby upośledzone, starsze i wymagające opieki, niewidome, ofiary wojen i ich rodziny.Na swoim stałym utrzymaniu posiada kliniki psychiatryczne i neurologiczne, służbę socjalno-psychiatryczną, szkoły zawodowe i specjalne, Wyższą Szkołę Rolniczą w Triesdorf, frankońskie muzeum regionalne ze skansenem i ośrodek rybołówstwa z doractwem zawodowym. Poza tym wspiera sztukę, kulturę, folklor i dialekt, działa na polu ochrony przyrody i wód oraz odpowiada za ochronę i utrzymanie zabytków. Aby nawiązać dialog pomiędzy regionami w Europie okręg Środkowa Frankonia nawiązał partnerstwo z francuskim regionem Limousin (od 01.01.2016 jako część regionu Nouvelle-Aquitaine) i jego trzema departamentami: Haute- Vienne, Creuse i Correze. Poza tym wiosną 2000 roku Środkowa Frankonia podpisała oficjalną umowę o partnerstwie regionalnym z Województwem Pomorskim. To wydarzenie stało się podwaliną pod pierwsze w Europie, trójnarodowe partnerstwo regionalne (Środkowa Frankonia-Limousin- Pomorze), które zostało przypieczętowane 8 lutego 2001 roku w Norymberdze.

Parlament Środkowej Frankonii
Parlament okręgu Środkowa Frankonia jest bezpośrednio wybranym gremium reprezentującym interesy frankońskich obywateli i obywatelek; kadencja trwa 5 lat. W tym lokalnym parlamencie reprezentowane są wszystkie warstwy społeczne, doświadczeni politycy komunalni jak i powiatowi, gminni i miejscy radni wszystkich stronnictw partyjnych. Do narad wstępnych i zadań wykonawczych okręg powołał komisje na wzór systemu parlamentarnego: komisję okręgową, socjalną, komisję d/s gospodarczych, rozwoju i ochrony środowiska, komisję personalną, d/s budownictwa, zdrowia, kultury, oświaty i kształcenia zawodowego, komisję d/s młodzieży i sportu, komisję d/s rozrachunku gospodarczego, komisję partnerstwa i porozumienia miedzy narodami. Parlamentowi przewodniczy prezydent, który wybierany jest spośród członków parlamentu. Z pomocą administarcji okręgu wykonuje on postanowienia gremium oraz pełni funkcję reprezentacyjną.

Polityczne zestawienie parlamentu
Liczba członków: 30

- 12 Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU)
- 7 Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD)
- 3 Wolna Partia Wyborców (FW)
- 3 Związek 90/Zieloni (Bündnis 90/Die Grünen)
- 1 Wolna Partia Demokratyczna
- 1 Lewica (Die Linke)
- 1 Frankończycy (Die Franken)
- 1 Partia Piratów (Piraten)
- 1 Partia Ekologiczno-Demokratyczna (ÖDP)
Prezydent okręgu: Richard Bartsch (CSU)
Zastępca: Christa Naaß (SPD)
Pozostali zastępcy: Armin Kroder (FW) Dr. Klaus Hiemeyer (Bündnis 90/Die Grünen)

Finansowanie i budżet okręgu Środkowa Frankonia
Powiaty i miasta na prawach powiatu finansują ok. 56 % wydatków okręgu. Na pozostałe 44 % składają się dotacje państwowe, stawki szpitalne, dochody w połączeniu z zapewnieniem pomocy socjalnej i dochody instytucji użyteczności publicznej okręgu. W 2016 roku całkowity budżet okręgu wynosi 822,1 milionów euro. Budżet fundacji „Natur-Kultur- Struktur“ wynosi 3,2 miliona euro. Tylko na same zabezpieczenia socjalne obywateli okręg Środkowa Frankonia przeznaczy 711,5 milionów euro, a na szkolnictwo 31,8 milionów euro.

Okręg Środkowa Frankonia

Zdrowie:

- Klinika Okręgu w Ansbach, Klinika Frankenalb w Engelthal, Klinika Europakanal w Erlangen, Dom socjo-terapeutyczny Eggenhof dla chorych psychicznie, Socjo-terapeutyczny dom i zakład dla nieuleczalnie chorych w Ansbach, Dzienna klinika psychiatryczna w Fürth, Przychodnia leczenia methadonem „SubstAnz“
- Służba socjalno-psychiatryczna dla miasta i powiatu Fürth z filią w Cadolzburg
- Służba socjalna dla niesłyszących przy Centrum Kultury i Wspierania Osób Niesłyszących w Norymberdze

Szkolnictwo:

- Zawodowe szkoły pielęgniarskie przy klinikach w Ansbach i Erlangen
- Szkoły dla chorych w Ansbach
- Centrum dla chorych z uszkodzeniem słuchu w Norymberdze
- Zakład Kształcenia Zawodowego wraz ze Szkołą Zawodową dla chorych z uszkodzeniem słuchu i mowy w Norymberdze
- Centrum dla upośledzonych fizycznie i z uszkodzeniem mowy w Norymberdze
- Zakład Kształcenia Zawodowego Mittelfranken z komunalną i państwową Szkołą Zawodową z nauczaniem indywidualnym
- filia Zakładu Kształcenia Zawodowego Mittelfranken w Ansbach
- Centrum Kształcenia dla Niewidomych i Niedowidzących (Zakład dla Niewidomych w Norymberdze)
- Szkoła Budowy Maszyn w Ansbach
- Zawodowa Szkoła Muzyczna w Dinkelsbühl
- członek rady kształcenia młodzieży Burg Hoheneck
- doradca d/s pedagogiki medialnej

Środowisko:

- doradctwo d/s rybołówstwa w Norymberdze
- Związek Opieki nad Krajobrazem Mittelfranken w Ansbach
- Związek Trzech Jezior – Altmühlsee, Brombachsee, Rothsee
- Ruch Regionalny Mittelfranken w Feuchtwangen

Europa:

- partnerstwo z francuskim regionem Limousin i jego trzema departamentami Haute-Vienne, Creuse i Correze
- partnerstwo z Województwem Pomorskim
- trójnarodowe partnerstwo pomiedzy regionem Limousin (od 01.01.2016 jako część regionu Nouvelle-Aquitaine), Województwem Pomorskim i Środkową Frankonią

Działalność społeczna:

- jako ponadlokalny przedstawiciel pomocy socjalnej wspomaga osoby upośledzone w warsztatach i domach opieki, osoby starsze i wymagające opieki, niewidomych, obcokrajowców, ofiary wojen i ich rodziny. Na ten cel okręg Środkowa Frankonia przeznaczy w 2016 roku 711,5 miliony EUR.

Kultura:

- kultywowanie tradycji regionu
- doractwo d/s Limes
- doractwo d/s muzyki rozrywkowej
- festiwal „Frankońskie Lato“ (co dwa lata)
- festiwal filmowy „Ojczyzna“
- nagroda im. Wolframa von Eschenbach
- zakład doradczy i badawczy stroju regionalnego
- skansen frankoński w Bad Windsheim
- zakład badawczy frankońskiej muzyki ludowej w Uffenheim
- Członek Związku Burg Abenberg, Związku Wyższej Szkoły Muzycznej Nürnber-Augsburg, Związku Żydowskiego Muzeum Regionalnego w Fürth i Schnaittach
- dni młodzieży „mischen!”

Kontakt

Bezirk Mittelfranken
Regionalpartnerschaften

Danziger Straße 5
91522 Ansbach

Telefon: 0049 981 4664 1022
Fax: 0049 981 4664 1029

regionalpartnerschaften(at)bezirk-mittelfranken.de 

© Bezirk Mittelfranken, Danziger Str. 5, 91522 Ansbach, www.bezirk-mittelfranken.de, Tel.: 0981/4664-0

Postanschrift: Postfach 617, 91511 Ansbach